ດ່ວນລົດທີ່ບໍ່ຕິດປ້າຍທະບຽນຈະຖືກປັບໃໝ

ດ່ວນລົດທີ່ບໍ່ຕິດປ້າຍທະບຽນຈະຖືກປັບໃໝ

ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ