ຂ່າວດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ທົ່ວປະເທດ

ປະກາດ ປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເລີ່ມ

ປະຕິບັດ28ມັງກອນ2022 ເວລາ06:00ນາທີ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີສະບັບໃໝ່ມາປ່ຽນແທນ..

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 3​ ຂອງເດືອນ ແລະ ຄັ້ງທີ 3​ ຂອງປີ 2022

ຂ່າວທົ່ວໄປ