ບໍລິການໃໝ່ ລົດເມລາວຈ່າຍຄັ້ງດຽວຂີ່ລວດ 3 ມື້ 3 ສາຍທາງແບບສຸດຄຸ້ມ

ບໍລິການໃໝ່ ລົດເມລາວຈ່າຍຄັ້ງດຽວຂີ່ລວດ 3 ມື້ 3 ສາຍທາງແບບສຸດຄຸ້ມ

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອນຫຼວງ ແບບຈ່າຍມອບເໝົາ 3 ວັນ ຂີ່ລວດ 3 ເສັ້ນທາງບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງ.

ບໍລິການໃໝ່ນີ້ແມ່ນເນັ້ນໜັກຮັບໃຊ້ບໍລິການແຂກນັກທ່ຽວທ່ຽວ ເປີດເຄົາເຕີ້ຂາຍທີ່ສະໜາມບິນ ສາກົນວັດໄຕ ຊື່ປີ້ລົດເມ Three-Day-Pass ລາຄາ 45 .000 ກີບ ໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 3 ວັນ ຂີ່ລົດເມແບບບໍ່ຈໍາກັດຖ້ຽວແລ່ນ.

ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການປີ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ 3 ສາຍທາງດັ່ງນີ້:

– ສາຍໄອເຕັກ – ຕະຫຼາດເຊົ້າ – ສະໜາມບີນ

– ສາຍຕະຫຼາດເຊົ້າ – ຕະຫຼາດຊັ່ງຈຽງ – ສີໄຄ

– ສາຍຕະຫຼາດເຊົ້າ – ທ່າເດື່ອ

ຂ່າວທົ່ວໄປ