ບໍ່ເຄີມຖິ້ມກັນອ້າຍນ້ອງລາວຫວຽດເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ

ບໍ່ເຄີມຖິ້ມກັນອ້າຍນ້ອງລາວຫວຽດເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ

ບໍ່ເຄີມຖິ້ມກັນອ້າຍນ້ອງລາວຫວຽດຢູ່ໃສກະບໍ່ເຄີຍຖິ້ມກັນເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັນຢູ່ສະເໝີ ເຫດການນີ້ແມ່ນອ້າຍນ້ອງທີມລົດຕັງຍານເກາະລາວ ຢຽບຕະປູ ໃນຕອນ ທີ່ກວດເຊັກກະກຽມພາຫະນະ

.

.

 ເພື່ອລົງແຂ່ງ  ທີມອ້າຍນ້ອງຫວຽດນາມໄດ້ມາຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພາະວ່າແພດສະໝາມແມ່ນຢູ່ໄກ ເຂັ້ມແຂງເດີອ້າຍນ້ອງເຮົາ ເຊຍສຸດໃຈເດີຈາກເພຈ ນັກຮົບໃຈກ້າ

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ