ປະກາດຕາມຫາຜົວ…ລັກເງິນເມຍ 50ລ້ານ ແລ້ວໜີໄປຮີບຟ້າວກັບບ້ານດ່ວນ

ປະກາດຕາມຫາຜົວ…ລັກເງິນເມຍ 50ລ້ານ ແລ້ວໜີໄປຮີບຟ້າວກັບບ້ານດ່ວນ

ປະກາດຊອກຈັບ ຜົວຫອບເງິນ 50 ລ້ານ ທີ່ເປັນເງິນຄ້າຂາຍໜີປະເມຍ ຮີບຟ້າວກັບບ້ານດ່ວນເດີຜົວເອີຍ

ປະກາດຊອກຈັບ ທ້າວ ວິໄລ ສຸຂະວົງ ອາຍຸ 45ປີ ບ້ານເກີດວັງວຽງ ເຄີຍອາໃສຢູ່ບ້ານປາກພາງ ເມືອງຊະນະຄາມ ໃນວັນທີ່ 31/10/2020 ເວລາ 8ໂມງກາງໄດ້ຫອບເງິນ 50 ລ້ານ ທີ່ເປັນເງິນຄ້າຂາຍໜີປະເມຍ

ໃຜພົບເຫັນແຈ້ງເບີ 99248445

ຂ່າວທົ່ວໄປ