ປະກາດລ໋ອກດາວ 2 ພາຍຫຼັງກວດພົບ ເຫັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ ສາຍພັນອິນເດຍ

ປະກາດລ໋ອກດາວ 2 ພາຍຫຼັງກວດພົບ ເຫັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ ສາຍພັນອິນເດຍ

ເມືອງຊິດນີ້ ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ປະກາດລ໋ອກດາວ 2 ອາທິດ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ເຖິງວັນທີ9 ກໍລະກົດ 2021 ພາຍຫຼັງກວດພົບ ເຫັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ ສາຍພັນອິນເດຍໂດຍ

.

ໃນວັນທີ27 ມິຖຸນາ ມື້ນີ້ ກວດພົບເຫັນຜູ້ຕິດເຊື້ອສາຍພັນອິນເດຍ ອີກ 30 ຄົນ ! ຢູ່ຕາມຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ ຖືກກວດຊື້ ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າສູ່ໄລຍະລ໋ອກດາວ. ທີ່ມາ: daily mail ແລະ World Forum Fm90.0

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ