ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຕໍາເດັກນ້ອຍ ແລ້ວໜີ

ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງລົດທີ່ຕໍາເດັກນ້ອຍ ແລ້ວໜີ

ປະກາດຕາມຫາເຈົ້າຂອງລົດ ທີ່ຕໍາລູກຊາຍແລ້ວໜີ ຖ້າແມ່ນລົດໃຜໃຫ້ອອກມາລົມກັນຕາມຮີດຄອງ.

ຖ້າບໍ່ອອກມາຮັບຜິດຊອບ ຈະມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດໍາເນີນຕາມກົດໝາຍ ຈຸດຕໍາຢູ່ບ້ານໜອງແມງດາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕໍ່ໜ້າເຮືອນພັກລ້ອງອໍ້. 0305236362.02022416496.

ຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ