ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ

ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ

ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດປະຊາຊົນວັນທີ7/8/2021ຊາວອຸບົນປະເທດໄທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ ກັບລັດທະບານລາວ

. .

.

https://youtu.be/NiOq-M9Z9Ks

ຂ່າວທົ່ວໄປ