ປະຫວັດການເດີນທາງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທີ່ພົບຢູ່ຫລວງນໍ້າທາ

ປະຫວັດການເດີນທາງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທີ່ພົບຢູ່ຫລວງນໍ້າທາ

ປະຫວັດການເດີນທາງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ພົບຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ 1 ຄົນ

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ