ປິດການສັນຈອນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ປິດການສັນຈອນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ຄູ່ມືການເດີນທາງເທິງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັງວຽງ

  ໃນວັນທີ 21 ເມສາ ທາງພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຈ້ງການດ່ວນຈາກລັດຖະບານ, ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ ລາວຈີນ ຈຳກັດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະດວກໃນການສັນຈອນເທິງທາງດ່ວນ.

  ປັດຈຸບັນເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງປິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສະຖານະການການລັກລອບຂ້າມເມືອງ, ດັ່ງນັ້ນ, ທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ ຈຶ່ງຈະໄດ້ປິດຊ່ວງທາງລະຫວ່າງສະຖານີນະບ້ານບົວຫາສະຖານີໂພນຄຳເປັນການຊົ່ວຄາວ.

  ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງຈາກທິດທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຫາວັງວຽງ, ແມ່ນສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ພຽງແຕ່ສະຖານີນາຊອນ ແລະ ສະຖານີບ້ານບົວ. ສ່ວນຍານພາຫະນະທີ່ເຂົ້າມາທາງສະຖານີບ້ານບົວແມ່ນສາມາດອອກໄດ້ທີ່ສະຖານີນາຊອນ ແລະ ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 ກໍ່ຄື: ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ທາງດ່ວນຊ່ວງສະຖານີນະຄອນຫຼວງຫາສະຖານີບ້ານບົວພາຍໃນຂອບເຂດແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ.

  ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງຈາກທິດທາງວັງວຽງເພື່ອໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແມ່ນສາມາດໄປໄດ້ໄກສຸດພຽງແຕ່ສະຖານີໂພນຄຳ (ສະກ້າ). ຍານພາຫະນະທີ່ເຂົ້າມາທາງສະຖານີໂພນຄຳ (ສະກ້າ) ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ພຽງທິດທາງໄປວັງວຽງ, ບໍ່ສາມາດເດີນທາງມາຍັງທິດທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້.   ກໍ່ຄື: ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ທາງດ່ວນຊ່ວງສະຖານີໂພນຄຳຫາສະຖານີວັງວຽງພາຍໃນຂອບເຂດແຂວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ.

  ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ ລາວຈີນ ຈຳກັດ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ແມ່ນຈະຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ! ຈະຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

Cr:ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ ລາວຈີນ ຈຳກັດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ