ປຶ້ມປະຫວັດຊົນຊາດລາວ 5.000 ປີຂອງ ອຈ ກາບແກ້ວ ທຳມະວົງວ່າ “ໜ້າເຊື່ອຖືບໍ?

ປຶ້ມປະຫວັດຊົນຊາດລາວ 5.000 ປີຂອງ ອຈ ກາບແກ້ວ ທຳມະວົງວ່າ “ໜ້າເຊື່ອຖືບໍ?

ປະເດັນ ອາຈານ Hongheun Khounphithak ໂພສຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ:​ ມີເພື່ອນຖາມຜູ້ຂ້າດ້ວຍຄຳຖາມໃຫຍ່ແລະ ທ້າທາຍກ່ຽວກັບປຶ້ມປະຫວັດຊົນຊາດລາວ 5.000 ປີຂອງ ອຈ ກາບແກ້ວ ທຳມະວົງວ່າ “ໜ້າເຊື່ອຖືບໍ? ອຈ ກາບແກ້ວ ຄືວ່າໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ນາ ຜູ້ຂ້າຈະບໍ່ຕອບແບບແກ້ເລກໂຈດດອກເພາະບໍ່ແມ່ນບົດເລກ ແຕ່ຈະຕອບແບບຜູ້ອ່ານປະຫວັດສາດ. ຄຳວ່າ”ປະຫວັດສາດ” ແມ່ນເລື່ອງກ່ອນເກີດແມ່ນເລື່ອງຂອງອະດີດ. ປະຫວັດສາດ 5.000 ປີ ຂອງ ກາບແກ້ວຜູ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍຈັກຍັງເປັນລົມເປັນໝອກຢູ່ແຫ່ງໃດ. ປຶ້ມປະຫວັດສາດທຸກເຫຼັ້ມບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງທ່ານ ມະຫາສິລາ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳ ຂອງມະຫາບຸນມີ ເທບສິເມືອງ ແລະຂອງນັກປາດອາຈານທ່ານໃດໆ ກໍລ້ວນແຕ່ເວົ້າເລື່ອງອະດີດທັງນັ້ນ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ຕຳນານຂຸນບໍລົມ ແລະນິທານອຸຣັງຄະທາດກໍແມ່ນເລື່ອງອະດີດທີ່ເກົ່າແກ່. ຂໍ້ມູນ ເລື່ອງລາວ ລວມທັງການວິເຄາະ ແລະສັນນິດຖານທີີີ່ປາກົດໃນປຶ້ມປະຫວັດສາດລ້ວນແຕ່ຖືກຄັດເລືອກ ຜ່ານການກັ່ນຕອງ ແລະ ເຈືອປົນໄປດ້ວຍອະຄະຕິ (ສະຕິປັນຍາ) ຂອງຜູ້ຮຽບຮຽງທັງນັ້ນ. ການອ່ານປະຫວັດສາດທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນອ່ານເພື່ອຈື່ຈຳ ແລະເຊື່ອຖື ແຕ່ຕ້ອງອ່ານເພື່ອຖາມ ຖາມ ຖາມ ແລະ ຕຶກຕອງ. ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ຫຼາຍໆແລ້ວຫາທາງພິສູດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຕັດສີນດ້ວຍຕົນເອງ. ຢ່າເຊື່ອພຽງເພາະຜູ້ຂຽນມີບົດບາດຊື່ສຽງ ຢ່າເຊື່ອງພຽງເພາະເພິ່ນມີເຫດຜົນຫຼັກຖານອ້າງອີງ ແລະຢ່າເຊຶ່ອເພາະມີຄົນບອກເລົ່າ. ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຂ້າເຊຶ່ອຄື ເຊື່ອວ່າຜູ້ຮຽບຮຽງຮັກຊາດ ຫວັງດີ ບໍລິສຸດໃຈ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງປັ້ນແຕ່ງຂິ້ຕົວະ ຫຼອກລວງ ແລະຊັກຈູງຜູ້ອ່ານໄປທາງຜິດ ຜູ້ແຕ່ງຕ້ອງໄດ້ອຸທິດເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາ ວິລິຍະອຸດສາຫະ ທັງກາຍ ແລະໃຈເພື່ອໃຫ້ຜົນງານອອກມາດີ ແລະ ເປັນມູນມໍລະດົກຊາດສືບໄປພາຍໜ້າ ແລະໃນປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງຊົນຊາດລາວເຮົາມານັ້ນເຊື່ອວ່່າເຄີຍມີ “ອານາຈັກອ້າຍລາວ” ກໍຄືມີ” ອານາຈັກແຖນຫຼືນ່ານເຈົ້າ” ທີ່ໜອງແສ ສ່ວນວ່າຄວາມເປັນຢູ່ຂອງສອງອານາຈັກນີ້ເປັນແນວໃດນັ້ນ ມັນຍັງປົກຄຸມໄປດ້ວຍເມກໝອກແຫ່ງການເວລາ. ທ່ານຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ ແລະ ອຈ ກາບແກ້ວໄດ້ເປີດເຜີຍເລື່ອງລາວໃຫ້ຮູ້ແລ້ວສ່ວນໜຶ່ງຊຶ່ງນັບສຳຄັນຫຼາຍເພາະໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼາຍຂໍ້ມູນທັງພາສາ ບູຮານຄະດີ ບູຮານວັດຖຸ ແລະຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງບັນດານັກປາດອາຈານຜູ້ມີປະສົບການ. ການອ່ານປະຫວັດສາດແມ່ນການສະສົມຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງນິ້ ສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງອື່ນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຄົນອ່ານປະຫວັດສາດຈຶ່ງອ່ານບໍ່ອີ່ມ ຟັງບໍ່ເປີດ ແລະ ບໍ່ເບື່ຶອ. ແຕ່ຖາມ ຖາມ ແລະຖາມ ແລະຊອກຫາຄຳຕອບ ທ່ານໃດ ສົນໃຈເອົາໄປອ່ານສາມາດຫາຊື້ໄດ້ ທີ່ຮ້ານປື້ມ ດີບຸກ;ບົດຄວາມສັ້ນ ອຈ Hongheun Khounphithak

ຂ່າວທົ່ວໄປ