ຜູ້ແຕ່ງເພງ “ເຮັດນົມສາບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາ” ໄດ້ຂຽນໜັງສືຂໍໂທດເຖິງການຈັດຕັ້ງແລ້ວ.

ຜູ້ແຕ່ງເພງ “ເຮັດນົມສາບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາ” ໄດ້ຂຽນໜັງສືຂໍໂທດເຖິງການຈັດຕັ້ງແລ້ວ.

ຜູ້ແຕ່ງເພງ “ເຮັດນົມສາບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາ” ໄດ້ຂຽນໜັງສືຂໍໂທດເຖິງການຈັດຕັ້ງແລ້ວ.

ດ່ວນ! ຜູ້ແຕ່ງເພງ ເຮັດນົມສາບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາ ແລະເພງ ອະສຽບອະ ໄດ້ຂຽນຫນັງຂໍໂທດເຖິງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະສັງຄົມ ກ່ຽວກັບເນື້ອຫາເພງທີ່ມີເນື້ອໃນລາມົກອານາຈານ.

– ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ ເລກທີ 16/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2017– ອີງຕາມ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2015; ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ເລກທີ 17/ຫກ, ລົງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022

ອີງຕາມ: ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ້າວ ພິມມະສອນ ພິລາຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຊື່ ທ້າວ ພິມມະສອນ ພິລາຈັນ, ສັນຊາດ ລາວ, ອາຍຸ 31 ປີບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນຊຽງແກ້ວ, ນະ ຄອນ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຂໍອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນໃນ ທົ່ວສັງຄົມ ຕໍ່ກັບບົດເພງທີ່ຕົນໄດ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶ້ນຊື່ເພງ.

ເຮັດນົມສາບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາ ແລະ ເພງອະສຽບອະ ເຊິ່ງ ມີເນື້ອຫາລາມົກອະນາຈານ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ທັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການ ກວດກາ ແລະອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຫາງສຽງສັງຄົມວິພາກວິຈານຕ່າງໆນາໆ ຂ້າພະ ເຈົ້າຈຶ່ງຂໍຍອມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາຜິດໃນຄັ້ງນີ້.

ຍ້ອນຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ແລະຂໍສືບບົດເພງດັ່ງກ່າວອອກ ຈາກທາງສືສັງຄົມອ່ອນລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງໝົດ. ຂໍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວ ສັງຄົມ ໃຫ້ອະໄພແກ່ຂ້າພະເຈົ້າມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະຕິຍານວ່າ: ຖ້າຫາກກະທໍາຜິດອີກຄັ້ງ ຂໍໃຫ້ ອົງການ ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ດຳເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບ ແລະກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້

ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງມາຍັງ ຫົວຫນ້າ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊາບວ່າ:

ປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການປະດິດແຕ່ງບົດເພລງ ຂັບ-ລໍາ ທີ່ມີເນື້ອໃນລາມົກ, ອະນາຈານ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍ ເຊິ່ງຜິດຕໍ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ

ມາດຕາ 38 ການກວດກາຜະລິດຕະພັນສິລະປະການສະແດງ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ຜະລິດຕະພັນສິລະປະການສະແດງ, ເນື້ອໃນ ຮູບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງລາຍການສະແດງທຸກປະເພດ ກ່ອນຈະນໍາອອກສະແດງ, ເຜີຍແຜ່, ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ຜ່ານສືມວນຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈາກຂະແຫນງຖະແຫຼງ ຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມຂະແຫນງການ, ພາກສ່ວນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ແລະ

ມາດຕາ 57 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບນັກສິລະປິນ ຂໍ້ທີ 1 ຫ້າມປະດິດແຕ່ງ ຫຼື ນໍາເອົາສິລະປະການສະແດງ ທີ່ເປັນຜິດໄພ, ເຊື່ອມຊາມ, ຊອດກະຈາ, ລາມົກອະນາຈານ, ລົບລູ່ ແຕະຕ້ອງເຖິງກຽດສັກສີ ຂອງບຸກຄົນອຶ່ນ, ກະຕຸ້ນຄວາມຮຸນແຮງ,ອາຊະຍາກໍາ, ສິ່ງເສບຕິດ, ການເຊື່ອຖືງົມງວາຍ ແລະ ອະບາຍຍະມຸກຕ່າງໆ ແລະ ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ມາດຕາ 66 ຂໍ້ 7 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສິ່ງມຶນເມົາເກີນຂອບເຂດ, ການເຊື່ອຖືງົມງວາຍ, ການກະທໍາທີ່ຜິດ ກັບຮິດຄອງປະເພນີອັນດຶງາມຂອງຊາດ, ພາບ, ສຽງ ແລະ ການກະທໍາ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສິ່ງ ຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມອບໃຫ້ຫົວຫນ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເອົາໃຈໃສ່ຄື:

1. ກວດກາຄືນ ບົດເພລງ, ຂັບ-ລຳ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດຜ່ານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ທີ່ບຸກຄົນໄດ້ນໍາໄປລົງເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່
ອອນລາຍ ແລະ ໃຫ້ກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປະຕິບັດວິໄນ ຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກໍານົດໄວ້.

2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ປວງຊົນໄດ້ ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ