ລ້ຳຄ່າຫາຍາກ ເງິນຕາຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະໄໝບູຮານ

ລ້ຳຄ່າຫາຍາກ ເງິນຕາຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະໄໝບູຮານ

ເງິນຕາຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະໄໝບູຮານ ເງິນຕາຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ມີຫຼາຍຊະນິດ ຄື ເງິນຮ້ອຍ, ເງິນລາດ ແລະເງິນເຮືອ.

1.ເງິນຮ້ອຍ ເຮັດດ້ວຍເນື້ອເງິນປະສົມ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືເຮືອຊະລ່າ ຫຼື ກະສວຍທໍຫູກ ຫົວທ້າຍເລັກນ້ອຍ ດ້ານເທິງມີຕຸ່ມທົ່ວ ໄປ ຄ້າຍຄືໂຕບົ້ງ ມີລາຄາຕ່າງກັນຕາມເນື້ອ ຄຳວ່າ “ຮ້ອຍ” ແມ່ນມາດຕາຊັ່ງປະຊາຊົນຊາວສີສັດຕະນາຄະນະຫຸດ ເຊິ່ງກຳນົດເອີ້ນນ້ຳໜັກສິບບາດ ວ່າ “ຮ້ອຍໜຶ່ງ”.

2. ເງິນລາດ ຫຼືທອງລາດ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືເງິນຮ້ອຍ ແຕ່ລຽວນ້ອຍກວ່າ ຫຼໍ່ດ້ວຍທອງແດງປະສົມທອງເຫຼືອງ ແລະມັກຊຸບດ້ວຍເງິນ ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ ມີຕຣາປະທັບຢ່າງນ້ອຍ 3 ຕຣາ ເຊັ່ນ ຕຣາຊ້າງ, ຫອຍກາບ, ແມງກະເບື້ອ, ເຕົ່າ, ຈັກ, ປາ, ດອກຈັນ ໆລໆ ນອກຈາກນີ້, ຍັງພົບເງິນລາດ ມີລັກສະນະເປັນຮູບກະສວຍ ແລະມີຮ່ອງທາງກາງ ແຕ່ບໍ່ມີກາປະທັບ

3. ເງິນເຮືອ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືເຮືອ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດມາຈາກທອງແດງ, ທອງເຫຼືອງ, ທອງແດງ ມີຫຼາຍຂະໜາດ ໃຊ້ເປັນເງິນປີກໃນສະໄໝລ້ານຊ້າງ ຖືເປັນເງິນທີ່ມີຄ່ານ້ອຍທີ່ສຸດ.

ທີ່ມາ: ເວບໄຊອິນໄຊລາວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ