ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດລະບົບການເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ 5 ມື້/ອາທິດ ລວມ 40 ຊົ່ວໂມງ

ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດລະບົບການເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ 5 ມື້/ອາທິດ ລວມ 40 ຊົ່ວໂມງ

ເຈົ້າອາດຈະສົງໄສວ່າ ລະບົບປົກກະຕິໃນປັດຈຸບັນນີ້, ທີ່ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ 5 ມື້/ອາທິດ ລວມ 40 ຊົ່ວໂມງ ມີທີ່ມາໄດ້ແນວໃດ

ເຮົາໄປຮັບຮູ້ນຳກັນເລີຍ

ທຸກມື້ນີ້ ມະນຸດມີເວລາໃນການເຮັດວຽກຕາມຫຼັກສາກົນຢູ່ທີ່ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ລວມເປັນອາທິດລະ 40 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຖ້າຍ້ອນໄປເມື່ອ 150 ປີກ່ອນ ໃນຊ່ວງຫຼັງຍຸກປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ມະນຸດຕ້ອງເຮັດວຽກ 60-100 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ເປັນການເຮັດວຽກແບບບໍ່ມີວັນຢຸດ ຫຼື ຖ້າມີກໍມີພຽງອາທິດລະມື້ເທົ່ານັ້ນ

ຈຸດປ່ຽນສຳຄັນ ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນປີ 1926 ຫຼື ເມື່ອ 95 ປີທີ່ແລ້ວ ໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຜະລິດລົດໃຫຍ່ລະດັບໂລກຢ່າງ Ford Motor ທີ່ຊື່ວ່າ Henry Ford ໂຮງງງານຜະລິດລົດໃຫຍ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ກໍບໍ່ຕ່າງຈາກໂຮງງານອື່ນ ທີ່ໃຊ້ລະບົບສາຍພານ ແລະ ຄົນງານໃນການປະກອບສິນຄ້າ ທ່ານ Henry Ford ເກີດຄວາມຄິດວ່າ ຖ້າພະນັກງານມີເວລາພັກຜ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນມີເວລາວ່າງຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຂຶ້ນ

ລວມເຖິງໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍຈະສົ່ງຜົນໄປເຖິງຜົນການດຳເນີນວຽກຂອງບໍລິສັດທີ່ເຮັດລາຍໄດ້ ແລະ ກຳໄລໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕາມໄປພ້ອມ.

ທ່ານ Henry Ford ຈຶ່ງລອງປະກາດຫຼຸດມື້ເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານລົງຈາກ 6 ມື້ ເຫຼືອ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ຈຳກັດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຕໍ່ມື້ 8 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍພະນັກງານຈະຍັງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ສະຫວັດດີການເທົ່າເກົ່າ ແລະ ນະໂຍບາຍນີ້ ກໍໄດ້ສ້າງຄວາມຮືຮາໄປເປັນວົງກວ້າງ

ເພາະໃຜໆຕ່າງກໍຄິດວ່າການເຮັດແບບນີ້ ບໍລິສັດຈະມີແຕ່ເສຍກັບເສຍ ແຕ່ຜົນລັບກົງກັນຂ້າມກັບທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄິດ ເພາະການທີ່ພະນັກງານຍັງໄດ້ເງິນເທົ່າເກົ່າ ແຕ່ມີຈຳນວນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ ກັບເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນຕາມທີ່ທ່ານ Henry Ford ຄິດ

ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ກໍສະທ້ອນໄດ້ຈາກຜົນປະກອບການຂອງ Ford Motor ທີ່ເຮັດກຳໄລໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຫຼັງຈາກໃຊ້ນະໂຍບາຍນີ້ ແລະ ເມື່ອຍັກໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກຳໄດ້ພິສູດຄວາມສຳເລັດມາແລ້ວ ບໍລິສັດອື່ນຕ່າງກໍຍຶດເອົາຫຼັກການນີ້ມາໃຊ້ຕໍ່ ທັງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ລວມເຖິງປະເທດໃນເອີຣົບ ຈົນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກໂດຍສະເລ່ຍເລີ່ມຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຕໍ່ເນື່ອງມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ສຳລັບປະເທດໃນອາຊີ ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນ ປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີແນວໂນ້ມຂອງຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກທີ່ຫຼຸດລົງ ແຕ່ໃນຊ່ວງຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຫຼື ຊ່ວງຕົ້ນປີ 1950 ມາຈົນເຖິງຊ່ວງປາຍປີ 1980 ຍັງເປັນຊ່ວງທີ່ຈຳນວນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມປັບຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກນັ້ນ ແລະ ກໍຍັງມີອີກບາງປະເທດທີ່ຈຳນວນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກຍັງເກືອບບໍ່ຫຼຸດລົງ ຫຼື ຫຼຸດລົງໜ້ອຍຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ປະເທດຈີນ.ຍົກຕົວຢ່າງ ວັດທະນະທຳການເຮັດວຽກໜັກໃນຈີນທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ “996” ເຊິ່ງຄືການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ເວລາ 09:00 ໂມງ ຈົນເຖິງ 21:00 ໂມງ 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ລວມເຖິງການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແບບບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ເຫຼົ່າຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດລະດັບໂລກຢ່າງ Alibaba ແລະ Tencent ຍັງຄົງມີທັດສະນະຄະຕິແບບນີ້ ເຊິ່ງສວນທາງກັບກຸ່ມປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານກັບເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ພະນັກງານຫຼາຍຂຶ້ນ

ໂດຍບາງບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມທົດລອງເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດແລ້ວ ເຊັ່ນ: Microsoft ແລະ Unilever ຜົນທີ່ໄດ້ກໍຄືພະນັກງານເຮັດຜົນງານໄດ້ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 40% ແລ້ວຖາມວ່າປະເທດທີ່ີມີຈຳນວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າພ້ອມ ຫຼື ບໍ່? ຄຳຕອບກໍຄື ບໍ່ສະເໝີໄປ ແລະ ຈຳນວນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກກັບລາຍໄດ້ໃນບາງປະເທດຍັງສວນທາງກັນອີກດ້ວຍ.

ເພາະເມື່ອເບິ່ງຈາກຂໍ້ມູນຄວາມເປັນຈິງ ຈະພົບວ່າປະເທດທີ່ມີລລາຍໄດ້ສູງກວ່າ ຫຼື ວັດໄດ້ຈາກມູນຄ່າເສດຖະກິດຂອງປະເທດນັ້ນ ຫານດ້ວຍຈຳນວນປະຊາກອນ ກັບມີຈຳນວນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກທີ່ໜ້ອຍກວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄົນຈີນ ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວໂດຍສະເລ່ຍ 144.000.000 ກີບຕໍ່ປີ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກສະເລ່ຍ 2.174 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ ຄົນອາເມລິກາມີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວໂດຍສະເລ່ຍ 612.000.000 ກີບຕໍ່ປີ ໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກສະເລ່ຍ 1.757 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ.

ມາຮອດຈຸດນີ້ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ແນວຄິດຂອງທ່ານ Henry Ford ຜູ້ລິເລີ່ມການຫຼຸດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກລົງມາເຫຼືອ 5 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີເວລາພັກຜ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນໄປເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບບໍລິສັດໄປຈົນເຖິງລະດັບປະເທດ

ແນວຄິດດັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການພິສູດວ່າໃຊ້ໄດ້ຜົນມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ແລະ ໃນມື້ນີ້ຈຳນວນມື້ໃນການເຮັດວຽກຂອງມະນຸດກໍເບິ່ງຄືກຳລັງຈະຫຼຸດລົງອີກຄັ້ງ ເຫຼືອພຽງ 4 ມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ມີມື້ເຮັດວຽກ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດມາເກືອບຮ້ອຍປີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: – biztalk

ລິ້ງທີ່ມາ: https://biztalk.la/?p=1384

ຂອບໃຈ: ນັກທຸລະກິດ New CEO Laos

ຂ່າວທົ່ວໄປ