ພີລຶກທ ຕື້ຕຳຫຼວດ ເອົາແບ້ໄປເຮັດກິນ ໃນສູນປົວໂຄວິດທີ່ສະຫວັນ ກົດຊົມຄຣິບ

ພີລຶກທ ຕື້ຕຳຫຼວດ ເອົາແບ້ໄປເຮັດກິນ ໃນສູນປົວໂຄວິດທີ່ສະຫວັນ ກົດຊົມຄຣິບ

ທ້າວຕື້ແລະໝູ່ຄູ່ພາກັນເອົາແບ້ເປັນໂຕ ໄປເຮັດກິນໃນສູນປີ່ນປົວໂຄວິດທີ່ສະຫວັນນະເຂດແພດໝໍແສນລຳບາກຈັດສະຖານທີ່ ທຳຄວາມສະອາດ ຂ້າເຊື້ອໂລກເຮັດແບບນີ້ເກີນໄປ ສ່ຽງເລື່ອງສຸຂະອານາໄມ ສ່ຽງທີ່ເຊື້ອໂລກຈະແຜ່ກະຈາຍໄປສູ່ພາຍນອກ

,,,,

ສ່ຽງທີ່ເຊື້ອໂລກຈະແຜ່ກະຈາຍໄປສູ່ພາຍນອກ

ຂ່າວທົ່ວໄປ