ມາຮູ້ຈັກ ທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ

ມາຮູ້ຈັກ ທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ

ຫຼາຍຄົນຄືຊິຢາກເຫັນໜ້າ ແລະ​ ຢາກສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ກັບບັນດານັກຮົບໃນຊຸດ PPE ວ່າມີໃຜແດ່? ແຕ່ລະຄົນໜ້າຕາເປັນແນວໃດ?ມາຮູ້ຈັກ ທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້າ (ຕຶກແຍກປ່ຽວ) ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຈະຕ້ອງຊະນະສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.ຂໍກຳລັງໃຈ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ແດ່ເດີ່…ຄະນະສະເພາະກິດນະຄອນຫຼວງພະບາງສູ້ໆໆ

1,ດຣ. ພວງມະນີ ພູມມະວົງ
ໜຶ່ງໃນທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້າ (ຕຶກແຍກປ່ຽວ) ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຈະຕ້ອງຊະນະສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂໍກຳລັງໃຈ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ແດ່ເດີ່…

2, ດຣ. ອານົນສິດ ພົມຮັກສາ
ໜຶ່ງໃນທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້າ (ຕຶກແຍກປ່ຽວ) ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຈະຕ້ອງຊະນະສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂໍກຳລັງໃຈ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ແດ່ເດີ່…

3,ດຣ. ແວວວິໄລ ສີຮັກສາ
ໜຶ່ງໃນທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້າ (ຕຶກແຍກປ່ຽວ) ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຈະຕ້ອງຊະນະສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂໍກຳລັງໃຈ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ແດ່ເດີ່…

4,ດຣ. ເຢຍເລົ່າ
ໜຶ່ງໃນທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້າ (ຕຶກແຍກປ່ຽວ) ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຈະຕ້ອງຊະນະສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂໍກຳລັງໃຈ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ແດ່ເດີ່…

5, ດຣ. ຈໍວື
ໜຶ່ງໃນທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້າ (ຕຶກແຍກປ່ຽວ) ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຈະຕ້ອງຊະນະສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂໍກຳລັງໃຈ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ແດ່ເດີ່…

6,ດຣ. ນຸດ ສຸລິວົງ
ໜຶ່ງໃນທີມທ່ານໝໍ (ແພດປິ່ນປົວ) ຄົນເກັ່ງ superheroes ຕົວຈິງ ທີ່ກຳລັງປະຈຳການຢູ່ແນວໜ້າ (ຕຶກແຍກປ່ຽວ) ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບຄົນເຈັບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຈະຕ້ອງຊະນະສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂໍກຳລັງໃຈ ໃຫ້ພວກເພິ່ນ ແດ່ເດີ່…

ຂ່າວທົ່ວໄປ