ມາແລ້ວເສດຖີບ້ານຫ້ອມ ໝາໃຫ້ໂຊກສີ່ຮ້ອຍ ລ້ານ

ມາແລ້ວເສດຖີບ້ານຫ້ອມ ໝາໃຫ້ໂຊກສີ່ຮ້ອຍ ລ້ານ

ມາແລ້ວເສດຖີບ້ານຫ້ອມ ໝາໃຫ້ໂຊກ 400 ລ້ານເປັນຂອງເພິ່ນ, ດີໃຈນໍາ

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ