ມີຄົນຖາມແລ້ວຕອບ “ເລື່ອງວັກຊິນ COVID-19 ມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ພະຍາດກໍພັດທະນາສາຍພັນໃໝ່ຕະລອດ.

ມີຄົນຖາມແລ້ວຕອບ “ເລື່ອງວັກຊິນ COVID-19 ມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ພະຍາດກໍພັດທະນາສາຍພັນໃໝ່ຕະລອດ.

ເລື່ອງວັກຊິນ COVID-19 ມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ພະຍາດກໍພັດທະນາສາຍພັນໃໝ່ຕະລອດ.”

1. ຊະນິດ Astraseneca ມີບັນຫາແມ່ນ ການນຳໃຊ້ເຊື້ອພະຍາດທີ່ເພາະລ້ຽງມາ ເຮັດໃຫ້ອະເຊື້ອ ແລ້ວສີດເຂົ້າຮ່າງກາຍຜູ້ຄົນ (ອາດມີຄວາມສ່ຽງແຊກຊ້ອນ ແລະ ມີບາງປະເທດຫ້າມການນຳໃຊ້ຈາກບາງບໍລິສັດ),

2. ວັກຊິນ ສປຈີນ ແມ່ນນຳໃຊ້ພູມຕ້ານທານທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການເພາະລ້ຽງ: (1) ເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ (2) ສານພັນທຸກຳສັງເຄາະ (recombinant DNA), ແລ້ວມາສັກເຂົ້າຮ່າງກາຍ ປອດໄພສູງກວ່າ,

3. ວັກຊິນ Sputnik V ຂອງຣັດເຊັຍແມ່ນນຳໃຊ້ proteins ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການສັກວັກຊີນ (ປອດໄພສູງສຸດ ລາຄາແພງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາສູງ),

4. ວັກຊິນສຸດທ້າຍ ແມ່ນ ສປຈີນ ຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງ ແມ່ນນະວັດຕະກຳການນຳໃຊ້ສະເປຜົ່ນໄສ່ດັງເລີຍປອດໄພ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງພ້ອມຕົ້ນທຶນຄ່າເຂັມສີດຢາວັກຊິນອີກ“.

ມີວັກຊິນ ແລະ ສີດທຸກຄົນແມ່ນດີ ເປັນທາງອອກດຽວໃນປັດຈຸບັນທຸກໆຢ່າງ ແມ່ນມີ ສອງດ້ານ ແລະທາງອອກສະເໝີ“.

Cr: Sourioudong Sundara

ສາລະໜ້າຮູ້