ມື້ທີ່ລໍຄອຍ ສອງຜົວເມຍສຸດດີໃຈ ໄດ້ “ລູກສາວ”ຫລັງມີລູກຊາຍມາແລ້ວ 14ຄົນ

ມື້ທີ່ລໍຄອຍ ສອງຜົວເມຍສຸດດີໃຈ ໄດ້ “ລູກສາວ”ຫລັງມີລູກຊາຍມາແລ້ວ 14ຄົນ

ສອງສາມີພັນລະຍາ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ສຸດດີໃຈ ມື້ນີ້ທີ່ລໍຄອຍໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ “ລູກສາວ” ເປັນຫນື່ງໃນສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ຫລັງຈາກມີລູກຊາຍມາແລ້ວ 14 ຄົນ

ຄາແທລີ ແລະ ເຈ ຊວັນ ສອງສາມີພັນລະຍາ ໄວ 45ປີ ທັງຄູ່ພົບຮັກກັນຕັງແຕ່ຊ່ວງມັດທະຍົມ ກ່ອນຈະຕັດສີນໃຈແຕ່ງງານກັນໃນປີ 1993 ເຊີ່ງພວກເຂົາຈະຈົບການສຶກສາໃນລະດັບມຫາວິທະຢາໄລ ພວກເຂົາກໍ່ມີພະຍານຮັກແລ້ວເຖີງ 3ຄົນ

ຕໍ່ຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍ່ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເພີ່ມຂື້ນເລື່ອຍໆ ຈົນພວກເຂົາມີລູກ 14ຄົນທັງຫມົດລ້ວນເປັນ”ເດັກຜູ້ຊາຍ”

ແລະ ເມື່ອຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ ຄາແທລີ ກໍ່ໄດ້ປະກາດອອກມາວ່າລາວຕັ້ງທ້ອງຄົນທີ່ 15 ແລະ ເດັກໃນທ້ອງຄົນນີ້ກໍ່ເປັນລູກສາວ ແລະ ລູກຂອງລາວເກີດໃນເດືອນພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ລາວມີຊື່ວ່າ”ແມັກກີ້ “ແລະ ລາວເປັນນ້ອງສາວຄົນທຳອິດຈາກອ້າຍທັງຫມົດ 14ຄົນ

ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມສຸກກັບການມີລູກສາວຕົວນ້ອຍ ທີ່ຜ່ານມາພວກເຂົາບໍ່ຄິດເລີຍວ່າຈະໄດ້ລູກສາວ ພວກເຮົາດີໃຈແລະຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍທີ່ມີແມັກກີ້ ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງຄອບຄົວ ປີນີ້ເປັນປີທີ່ຫນ້າຈົດຈຳໃນຫລາຍໆເລື່ອງ ແຕ່ແມັກກີ້ຄືຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ