ຢາກຖາມວ່າ ຖ້າມີຄົນບໍ່ຮູ້ ໄປຖືກສ໋ອດຕາຍຊິເຮັດແນວໃດ ເອົາສາຍໄຟເຮັດຮົ້ວຖືກຕ້ອງບໍ?

ຢາກຖາມວ່າ ຖ້າມີຄົນບໍ່ຮູ້ ໄປຖືກສ໋ອດຕາຍຊິເຮັດແນວໃດ ເອົາສາຍໄຟເຮັດຮົ້ວຖືກຕ້ອງບໍ?

ວັນທີ 22,2,2021 ງົວ ຖືກ​ສາຍໄຟຮົ້ວສວນໝາກໂມຊາວຈີນສ໋ອດຕາຍຄາທີ່ ເປັນງົວຂອງປະຊາຊົນ​ບ້ານໂພນສີດາ​ ເມືອງ​ກາສີ​ ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ​ ຖືກ​ສາຍໄຟ​ຟ້າ​ຈາກຮົ້ວກັນສວນຫມາກໂມ ຄົນຈີນສ໋ອດ​ ຕາຍຄາທີ່

ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ໂຕ​ທີ2ແລ້ວ ໂຊກດີທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນ ຄົນຈີນໄດ້ເຊົ່າ ດິນນາປະຊາຊົນ ເຮັດສວນໝາກໂມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ເຮັດ​ຮົ້ວ​ກັນສັດໄດ້​ ຈຶ່ງເອົາສາຍໄຟຟ້າ ເຮັດຮົ້ວແທນແລ້ວປ່ອຍກະແຊໄຟອອກໄປເຮັດໃຫ້ງົວ ຫຼື ສັດລ້ຽງໄປຕ້ອງຈະຖືກໄຟສ໋ອດທັນທີ

.

.ວິງວອນ ໜ່ວຍງານຜູ້ກ່ຽວກວດສອບໃຫ້ແດ່ ຖ້າມີຄົນບໍ່ຮູ້ ໄປຖືກສ໋ອດຕາຍຊິເຮັດແນວໃດແລະ ຢາກຖາມວ່າ ເອົາ​ສາຍໄຟເຮັດຮົ້ວຖືກຕ້ອງບໍ?.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ