ລະວັງຄົນພວກນີ້ໃຫ້ດີ ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕັ້ງເຊັບຕີ້ຄັດ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນແລ້ວຂູ່ເອົາເງິນ. 

ລະວັງຄົນພວກນີ້ໃຫ້ດີ ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕັ້ງເຊັບຕີ້ຄັດ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນແລ້ວຂູ່ເອົາເງິນ. 

ຊ່ວຍແຊຣ໌ໄປເດີ້ ລະວັງຄົນພວກນີ້ໃຫ້ດີມາບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕັ້ງເຊັບຕີ້ຄັດ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນ

ທັ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນກໍລະນິນີ້ແມ່ນມີແຕ່ລູກຊາຍຢູ່ເຮືອນແມ່ໄປຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດຍັງບໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນກໍໄປໃສ່ໃຫ້ເຂົາ

ລູກຊາຍກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດ,​ສວ່ນບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວອ້າງໃນວີດີໂອແມ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແທ້ບໍດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອອກມາຊີ້ແຈ້ງແລະພິຈາລະນາ

ເຫດເກີດ ທີ່ ບ້ານທົ່ງນາມີ,​ ເມືອງປາກກະດີງ,​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຄລິບ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ