ລະວັງ ພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍມັກມາພ້ອມກັບລະດູຝົນ ກົດອ່ານ

ລະວັງ ພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍມັກມາພ້ອມກັບລະດູຝົນ ກົດອ່ານ

ຊ່ວງລະດູຝົນເປັນຊ່ວງອາກາດປັ່ນປ່ວນທີ່ສຸດ ບຶດຮ້ອນເອົ້າ ບຶດຝົນ ບຶດແດດ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງບາງຄົນທີ່ຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍປັບຕົວຕາມສະພາບບໍ່ທັນມັກຈະບໍ່ສິບາຍຕົວ ແລະ ມື້ນີ້ແອັດມີນຈະນຳບັນດາພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ຄົນເຮົາຕ້ອງລະວັງລວມມີ 6 ພະຍາດຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ:

1.ພະຍາດຈາກໄວຣັສ

ດ້ວຍອາກາດທີ່ເຢັນ ແລະ ຊຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ເມື່ອເຮົາຖືກຝົນກໍ່ຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ສ່ວນຫຼາຍກ່ຽວກັບທາງເດີນຫາຍໃຈເຊັ່ນ:

ໄຂ້

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ປອດອັກເສບ

ຫຼອດລົມອັກເສບ

2.ຄໍຕິດເຊື້ອ

ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ 80%  ຫຼື ອາດຈະຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍ ຫຼື ເຊື້ອລາ ເຮັດໃຫ້ເຈັບຄໍ ມີໄຂ້ ແລະ ອາດຈະມີຂີ້ມູກນໍາ ໃນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອຈາກໄວຣັສຈະບໍ່ເຈັບຄໍຕອນກືນ

3.ອາຫານເປັນພິດ

ເກີດຈາກການດື່ມນໍ້າ ຫຼື ກິນອາຫານທີ່ມີສານປົນເປື້ອນເຊັ່ນ ແບັກທີເລຍທີ່ຖືກສ້າງໃນອາຫານ, ນໍ້າຝົນທີ່ປົນເປື້ອນ, ສານເຄມີ, ສານພິດ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເຊັ່ນ:

ຖອກທ້ອງ

ຖ່າຍເປັນນໍ້າ

ເປັນໄຂ້ ແລະ ອ່ອນເພຍ

4.ຜິວໜັງອັກເສບ

ແນ່ນອນວ່າໃນລະດູຝົນກໍ່ຄ້ອງມີບາງເທື່ອທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາປຽກ ຫຼື ຕ້ອງຍ່າງລຸຍນໍ້າ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອແບັກທີເລຍໂດຍມີອາການ

ຄັນ

ເປັນຜື່ນ ຫຼື ຕຸ່ມແດງ

ບາດແຜຕິເຊື້ອ

ຕຸ່ມໜອງ ແລະ ຝີ

5.ພະຍາດຍ່ຽວໜູ

ອາດເປັນພະຍາດສຸດຮິດໃນລະດູຝົນເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດຂອງໜູ ອາດຈະເກີດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງຖ້າວ່າມີສັດກັດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ທາງອ້ອມ ຈາກການທີ່ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ບາດແຜ, ຕາ,ປາກ,ດັງ ລວມໄປເຖິງການກິນນໍ້າທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດ

6.ໄຂ້ເລືອດອອກ

ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສເດັງກີ ໂດຍມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນໍາເຊື້ອ ມີອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ຖ້າວ່າຜູ້ທີ່ມີອາການຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄປຫາແພດໝໍດ່ວນ

ມີໄຂ້ສູງ

ເຈັບຫົວ

ປວດຕົນປວດໂຕ

ຕາແດງ ແລະ ອາດຈະມີເລືອດອອກຕາມຜິວໜັງ

ຈະເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງ 6 ພະຍາດນີ້ຕັ້ງແຕ່ໜ້ອຍໄປເຖິງ ເສຍຊີວິດໄດ້ເລີຍ ຢ່າລືມໝັ່ນເຮັດຄວາມສະອາດ, ລ້າງມືລ້າງຕີນຕະຫຼອດ ລວມໄປເຖິງພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ອອກກຳລັງການສະໝໍ່າສະເໝີເດີ

ຂ່າວທົ່ວໄປ