ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຊີ້ແຈງ ບີນໄຟຟ້າທີຜິດພາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຊີ້ແຈງ ບີນໄຟຟ້າທີຜິດພາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ມີການຖ່າຍທອດສົດ (Live) ຜ່ານຊ່ອງທາງ Facebook: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL ເພື່ອຊີ້ແຈງ ບີນໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຜິດປົກກະຕິ ຊົມຄຣິບ

.

.

ຄຣິບ

FullSizeRender

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ