ໍ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ3 ບໍ່ໄດ້ຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ຄືດັ່ງທີ່ເປັນຂ່າວຜ່ານສື່ອອນລາຍ

ໍ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ3 ບໍ່ໄດ້ຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ຄືດັ່ງທີ່ເປັນຂ່າວຜ່ານສື່ອອນລາຍ

ຈາກກໍລະນີທີ່ມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ສາມາດຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດໄດ້ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີລູກຫລານຕິດຢາເສບຕິດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢາກໄດ້ຢາດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ລູກຫລານຂອງຕົນໄດ້ກິນເພື່ອປິ່ນປົວອາການ.

ຕໍ່ຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ດຣ. ລາຫຸນ ຈັນທະບຸດ, ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ໄດ້ຊີ້ແຈງຜ່ານສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2022 ວ່າ: ເປັນຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະໄລຍະຜ່ານມາ ເຖີງວ່າການຜະລິດຢາເພື່ອປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານມາຕະຫລອດ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຜະລິດຢາດັ່ງກ່າວໄດ້ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດກ່ຽວພັນເຖີງລະບົບຈິດປະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ ເຊີ່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຢ່າງລະອຽດທີ່ສຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄື ປັດຈຸ ບັນ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ຍັງບໍ່ເຄີຍຜະລິດຢາເພື່ອປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍສະເພາະຢາບ້າທີ່ຫລາຍຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເນື່ອງຈາກຢາດັ່ງກ່າວແຜ່ຫລາຍໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນີ້.

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຢາທີ່ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ຜະລິດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຢາສໍາລັບບໍາບັດຜູ້ຕິດຝິ່ນ ແຕ່ເປັນການຜະລິດຕາມການມອບໝາຍ ຫລື ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ກໍຄື ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ໃນເມື່ອກ່ອນ ໂດຍສະເພາະກ່ອນໜ້າປະເທດເຮົາຈະປະກາດຢຸດຕິການປູກຝິ່ນ, ເອີ້ນວ່າ: ຢາ ທີໂອ ( T.O : Teinture d’Opium) ເຊີ່ງເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 1994 ຜະລິດເປັນນໍ້າ, ແຕ່ຍ້ອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ການກິນຂອງຜູ້ຕິດຝິ່ນ, ຕໍ່ມາໃນປີ 2005 ຈິ່ງຫັນມາຜະລິດເປັນເມັດແທນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພາຍຫລັງປະເທດເຮົາປະກາດຢຸດຕິການປູກຝິ່ນໃນປີ 2006 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ຢາ ທີໂອ ເກືອບວ່າບໍ່ໄດ້ຜະລິດເລີຍ ເພາະທັງຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ການປ້ອງກັນຮັກສາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສິ່ງສໍາຄັນ ຢາດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຜະລິດເພື່ອຈໍາໜ່າຍທົ່ວໄປໄດ້, ແຕ່ເປັນການຜະລິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຢາສໍາລັບບໍາບັດຜູ້ຕິດຝິ່ນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານທັງໝົດ, ກ່ອນຈະນໍາອອກມາທໍາການຜະລິດເປັນຢາຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຕາມຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ດຣ. ລາຫຸນ ຈັນທະບຸດ ຢືນຢັນຕື່ມວ່າ: ຢາ ທີໂອ ທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບໍາບັດຜູ້ຕິດຝິ່ນ ບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດທົ່ວໄປໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ເປັນຕົ້ນ: ຢາບ້າ, ຢາໄອ ແລະ ອື່ນໆ. ໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄື ປັດຈຸບັນ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຜະລິດຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດມາກ່ອນແຕ່ຢ່າງໃດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຝາກມາຍັງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງມີສະຕິ ແລະ ພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍລິ ໂພກຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ໄຈ້ແຍກໄດວ່າຂ່າວໃດເປັນຂ່າວແທ້ ຫລື ຂ່າວປອມ, ຂ່າວໃດເຊື່ອຖືໄດ້ ຫລື ເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ຫລື ເຂົ້າໃຈຜິດພາດໄປໃນທາງອື່ນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ