ສປປ ລາວ ຄອງແຊ້ມ ຄ່າຄອງຊີບສູງສຸດ ສູງກ່ວາປະເທດໃກ້ຄຽງ

ສປປ ລາວ ຄອງແຊ້ມ ຄ່າຄອງຊີບສູງສຸດ ສູງກ່ວາປະເທດໃກ້ຄຽງ

ສປປ ລາວ ຄອງແຊ້ມ ຄ່າຄອງຊີບສູງສຸດ ສູງກ່ວາປະເທດຂ້າງຄຽງ.

1.​ ສປປ ລາວ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 202 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 871 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ

2. ໄທ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 576 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 815 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ

3. ຈີນ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 866 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 738 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ

4. ກຳປູເຈຍ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 121 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 679 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ

5. ຫວຽດນາມ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍ: 217 ໂດລາ, ຄ່າຄອງຊີບ 627 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນສົງໃສ:

1. ຈະດຳລົງຊີບ ຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ ?

2. ມີໃຜທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ມາແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຈິງຈັງ?
ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທ່ານເດ ມີວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນ ຈາກ wongnai ປີ 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ