ສາທາແຈ້ງຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດເຂັມສາມ

ສາທາແຈ້ງຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດເຂັມສາມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລື່ອງການໃຫ້ບໍລິການ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຫ້າມໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຂັມ 3 (Booster)ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊາບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ບໍລິການ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ດັ່ງນີ້: ໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊິນ ໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ກໍາລັງຮຽນ ມໍ 7 ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີ ຂື້ນໄປ ທີ່ຈະເດີນທາງເພື່ອການສຶກ ສາ ການກຽມສອບເສັງເຂົ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆສຳລັບຊະນິດວັກຊີນທີ່ແນະນຳ ແມ່ນ ວັກຊິນໄຟເຊີ ຫລື ວັກຊິນ ຊີໂນຟາມໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນແມ່ຍິງຖືພາທີ່ມີອາຍຸຄັນ 12 ອາທິດຂຶ້ນໄປຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານແພດເອົາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທຸກຊະນິດໄປສັກເຂັມ 3 (Booster) ໃຫ້ຜູ້ທີ່ ໄດ້ເຮັບວັກຊີນ 2 ເຂັມຄົບມາແລ້ວ ຢ່າງເດັດຂາດ ຫາກພາກສ່ວນໃດ ຫຼື ບຸກຄົນແພດໃດສັກ ເຂັມ 3 ໃຫ້ ຫາກເກີດກໍລະນີ ຫປພຊທາງການຈັດຕັ້ງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບທຸກກໍລະນີ.ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນຈໍານວນວັກຊີນຍັງມີຈຳກັດ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດອ້າງອີງ ແລະ ບໍ່ມີຄຳແນະນຳການຮັບຮອງຈາກອົງການອານາໄມໂລກວ່າໃຫ້ມີການສັກວັກຊິນເພີ່ມຈາກທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ