ສຸດແປກ ກຸ້ງຝອຍ ຫຼາຍລ້ານໂຕ ຖືກຄື້ນທະເລ ພັດເຂົ້າຊາຍຫາດ

ສຸດແປກ ກຸ້ງຝອຍ ຫຼາຍລ້ານໂຕ ຖືກຄື້ນທະເລ ພັດເຂົ້າຊາຍຫາດ

ເກີດເຫດ ກຸ້ງຝອຍ ຫຼາຍລ້ານໂຕ ຖືກຄື້ນທະເລ ພັດເຂົ້າຊາຍຫາດ ຢູ່ທາງພາກກາງ ຂອງປະເທດຟິລິປິນ

ໃນວັນທີ 03 ມິຖຸນາ 2021 ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າ ເປັນຫຍັງ ຝູງກຸ້ງເຫຼົ້ານີ້ ຈຶ່ງມາໂຮມໂຕກັນ ແລະຖືກພັດເຂົ້າຝັງແບບນີ້

.

.

Cr Donna Fronda

ຂ່າວທົ່ວໄປ