ຜົວໃຈໂຫດ ໃຊ້ກຳປັ້ນສົກຕາເມຍ ພ້ອມສອກສັບ ຍ້ອນເມຍດຶກໂທລະສັບຖິ້ມ ຕອນກຳລັງຫຼິ້ນເກມ

ຜົວໃຈໂຫດ ໃຊ້ກຳປັ້ນສົກຕາເມຍ ພ້ອມສອກສັບ ຍ້ອນເມຍດຶກໂທລະສັບຖິ້ມ ຕອນກຳລັງຫຼິ້ນເກມ

” ຜົວໃຈໂຫດໃຊ້ກຳປັ້ນສົກຕາເມຍ ພ້ອມສອກສັບ ຍ້ອນເມຍດຶກໂທລະສັບຖິ້ມ ຕອນກຳລັງຫຼິ້ນເກມ ”

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສ໌ບຸກ ຊື່ Touy Homphan Donluangphachan ໄດ້ລະບຸວ່າ: ຜົວໃຈ ຜົວຫລິ້ນເກມຟີຟາຍກຳລັ່ງມັນ ເມຍລະຫິວເຂົ້າຊວ່ນຜົວອອກໄປກີນເຂົ້າ ຜົວກຳລັງເພີນກັບເກມ ເມຍເລືອໃຈໄປຍາດໂທລະສັບຜົວດືກຖີມ ຜົວລຸກຂື້ນກຳປັ້ນໃຊ້ຕາ2ບາດ , ສອກສັບຖືກປາກຈົນປາກແຕກ, ບີບຄໍຈົນສະລົບ ເມຍໄປຟືນຢູ່ໂຮງໝໍ

ຝາກເປັນອຸດທາຫອນເດີ ຜູ້ຍິງທຸກຄົນເລືອກຜູ້ຊາຍ ຕ້ອງເລືອກຄົນທີ່ເປັນນີໄສຜູ້ໃຫຍ່ ບໍ່ຕິດເກມ ບໍ່ຕິດບານ ບໍ່ຕີດເຫຼົ້າຕິດເບຍ ຜູ້ຊາຍທີ່ມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຊວງໃຊ້ຊີວີດຕອນກຳລັງເປັນແຟນກັນ ບໍ່ເກີນໜື່ງເດືອນ ກະຮູ້ຜູ້ຊາຍປະເພດນີ້ ມັກຈະເປັນຜູ້ຊາຍອາລົມຮ້ອນ ຜູ້ຊາຍມັກໂມຫາ ມັກໃຊ້ຄຳວ່າກູມຶງ ເອົ້າແຕ່ໃຈໂຕເອງ ຖ້າໂລດຕອນເປັນຜົວເມຍ ຈະເຈີສອກເຈີກຳປັນມັນ ເພາະໃນຊວງເປັນແຟນກັນ ມັນກໍ້ອາດຈະເກັງໃຈ ເພາະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງ

ຖ້າມື້ໃດແຕ່ງງານກັນແລ້ວກຽມເຈີໂລດ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ