ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ປະກາດຕາມຫາຫຼານຊາຍ ໃຜພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ປະກາດຕາມຫາຫຼານຊາຍ ໃຜພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຜໄດ້ພົບເຫັນຫຼານຊາຍຊື່ມິກ ອາຍຸ10ປີ

ໄດ້ອອກຈາກເຮືອນຕອນ3ໂມງ ໄປກັບນ້ອງອີກຄົນ1 ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ພົບເຫັນ

ໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍ່ມາທີ່ເບີ0305967445 ແຊໃຫ້ແນ່ທຸກຄົນ

ທີມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ