ສປປ ລາວ ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.245 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +6 ຄົນ.15/12/2021

ສປປ ລາວ ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.245 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +6 ຄົນ.15/12/2021

ສປປ ລາວ ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນພຸດ 15/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.245 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +6 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຄະນະສະເພາະກິດ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ