ຫມອກລົງຫນາ ປົກຄຸມທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລາງວັນຂອງຄົນຕື່ນເຊົ້າ

ຫມອກລົງຫນາ ປົກຄຸມທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລາງວັນຂອງຄົນຕື່ນເຊົ້າ

ປະກົດການທຳມະຊາດ ດົນໆຈະໄດ້ເຫັນເທື່ອຫນື່ງ ຫມອກລົງຫນາ ປົກຄຸມທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລາງວັນຂອງຄົນຕື່ນເຊົ້າ

.

.

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ