ຊີ້ແຈງ ບໍ່ແມ່ນງົວໄປເຂົ້າສວນ ແຕ່ໂຈນມາລັກງົວ ແລ້ວແທງງົວກຽມເອົາໄປຂາຍ

ຊີ້ແຈງ ບໍ່ແມ່ນງົວໄປເຂົ້າສວນ ແຕ່ໂຈນມາລັກງົວ ແລ້ວແທງງົວກຽມເອົາໄປຂາຍ

ອອກມາແກ້ຂ່າວຫລາຍໆຄົນທີ່ຍັງຄ້າງຄາໃຈ ວ່າງົວຂ້ອຍເຂົ້າສວນເຂົາບໍ ກີ່ນີ້ເຟສບຸກມັນລົບອອກເອງ ງົວຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສວນເຂົາເດີ

ມັນແທງກຽມສິລັກໄປຂາຍ ມຶງບໍ່ຕາຍດີດອກ ມຶງໄດ້ເຈີກັບກູແທ້ ກູນຳມຶງຢູ່ເດີ ອອກມາຊ່ອງຫນ້າກັບກູແນ່ ກູເຫລຶອໃຈເດ້ ງົວແຮງຖຶພາຢູ່?

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ