ຈັບມາສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ຄົນຈີນທີລົງລົດມາຢືນຍ່ຽວຢູ່ກາງທາງທີ່ລົດຈອດໄຟແດງຢູ່.

ຈັບມາສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ຄົນຈີນທີລົງລົດມາຢືນຍ່ຽວຢູ່ກາງທາງທີ່ລົດຈອດໄຟແດງຢູ່.

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້

ຈັບມາສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ຄົນຈີນທີລົງລົດມາຢືນຍ່ຽວຢູ່ກາງທາງທີ່ລົດຈອດໄຟແດງຢູ່.

ເປັນການກະທຳບໍ່ຄວນຮຽນແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາດໃດກໍຕາມ ຈະເຮັດຫຍັງຈົ່ງມີສະຕິ

ຢູ່ດີບໍ່ເປັນ ຫ້ອງນອກຫ້ອງນໍ້າກໍມີ

ຊົມຄຼິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ