ຢ່າເລື່ອນຜ່ານ! ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼານນ້ອຍແດ່…

ຢ່າເລື່ອນຜ່ານ! ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼານນ້ອຍແດ່…

ຕອນນີ້ຫລານນ້ອຍຢູ່ໂຮງຫມໍແຂງຄໍາມ່ວນ ຊື່ນ້ອງໄຂ່ມຸກແມ່ຊື່ຕັອກແຕັກ ຈື່ງວອນຜູ້ໃຈບຸນຈະຊ່ວຍເຫລືອເປັນນົມຫລືຫຍັງກໍ່ໄດ້ ເພາະ
ທາງຄອບຄົວກໍ່ທຸກຍາກ.

ວອນຜູ້ເຈົ້າບຸນ.ຫມູ່ຄູ່ທາງເຟສຊ່ວຍເຫລື່ອຜູ້ລະນິດລະຫນ້ອຍຊ່ວຍເຫລື່ອຫລານນ້ອຍ
ຄົນນີ້ດ້ວຍເທີ້ນ.ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໃຫຍ່ສູງເດີ້.ຂໍໃຫ້ບຸນຄໍ້ານຳຍູ້ເຈົ້າ.ຈັກກຳຫຍັງເດ

ຂໍ້ມູນຊ່ວຍເຫຼືອຕິດຕໍ່ຫາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ