ອາດີດດົນມາແລ້ວມ່ວນສຸດຍຸກຝຣັ່ງເມົາເຫັດຮາຮາຮາ

ອາດີດດົນມາແລ້ວມ່ວນສຸດຍຸກຝຣັ່ງເມົາເຫັດຮາຮາຮາ

ອາດີດດົນມາແລ້ວມ່ວນສຸດຍຸກຝຣັ່ງເມົາເຫັດຮາຮາຮາ ວັງວຽງຄົນຫຼາຍສຸດຍ່າງຈົນຕຳກັນ ໃນຊຸມປີ2000-2010 ຕ້ອງມີຄົນໄປທິດລະ3 ເທື່ອແລະຮາຮາ ຊົມພາບເລີຍ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ