ອາເລັກຊານດຣ້າໄດ້ໂພສປະເດັນເລື່ອງສັກວັກຊີນໄພເຊີ

ອາເລັກຊານດຣ້າໄດ້ໂພສປະເດັນເລື່ອງສັກວັກຊີນໄພເຊີ

ອາເລັກຊານດຣ້າໄດ້ໂພສປະເດັນເລື່ອງສັກວັກຊີນPfizer :ຊານດຼ້າທໍາອິດ ທ້າວ ໂຈເຊັບໄດ້ໂພສຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງຊານດຣາຈຶ່ງສາມາດສີດວັກຊີນ Pfizer ໄດ້ ມີໂລກປະຈໍາໂຕຫຍັງບໍ່

 ຈາກນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໂພສຕື່ມວ່າຊານດຣາ ສີດວັກຊີນ Pfizer ມັນສະແດງເຖິງອາພິສິດຊົນການໂພສແບບນີ້ ກໍຄືການໂຈມຕີ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີວ່າ ຊານດຣາ ວ່າໄປສີດວັກຊີນ ໄຟເຊີໂດຍທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ

 ຄວາມຈິງແລ້ວຊານດຣາມີເງື່ອນໄຂຮັບໄຟເຊີໄດ້ ຍ້ອນມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ, ໃບກວດສຸຂະພາບກໍມີຄັກແນ່.ລາວເວົ້າແບບນີ້ ເປັນທັງການໂຈມຕີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງອ້ອມ ວ່າມີການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ສິດພິເສດຊານດຣາ.ການກະທໍາແບບນີ້ ຖືວ່າແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພາະເປັນການຂຽນຂໍ້ມູນເທັດ, ມີລັກສະນະໝິ່ນປະໝາດ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ແມ່ນໜຶ່ງໃນພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ. ອັນນີ້ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມ ມາດຕາ 168 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ມີໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ 4 ລ້ານ ຫາ 20 ລ້ານກີບ ເອກະສານແນບຕິດ1. ໃບຢັ້ງຢືນແພດ 2. ແອັບກົດໝາຍລາວ

.

ຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະເຂົ້າໃຈຊານດຼ້າໃຫ້ເບິ່ງໝົດແລ້ວ ງົດດຣາມາ ແລະ ມາຮັກແພງກັນຄືເກົ່າ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມືທີສາມມາສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນໃນສັງຄົມລາວ

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ