ອາໄລເມຍຮັກແຕ່ງງານສາມເດືອນເມຍຖືພາເສຍຊີວິດພ້ອມລູກໃນທ້ອງ

ອາໄລເມຍຮັກແຕ່ງງານສາມເດືອນເມຍຖືພາເສຍຊີວິດພ້ອມລູກໃນທ້ອງ

ເປັນເລື່ອງຫນ້າເສົ້າ ເປັນຢ່າງຫຍິ່ງ ສຳລັບມື້ນີ້ ຈາກຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ທິຕິວັດ ເລີດລັດຕະນະໂມລີ ເຜີຍຂໍ້ຄວາມຈາກພັນລະຍາທີ່ຮັກ ທີ່ກຳລັງແຕ່ງງານກັນໄດ້ ພຽງ ສາມເດືອນ ແຕ່ໂຄວິດໄດ້ພາກຊີວິດ ເມຍແລະລູກໃນທອ້ງໄປພອ້ມກັນ

ໂດຍກກ່ອນຈາກໄປເມຍຂຽນຂໍ້ຄວາມວ່າເຖິງເຈມທີ່ຮັກ ຖ້າເຂົາບໍ່ລອດຕາຍຍອ້ນໂຄວິດ ເຂົາຂໍໂທດທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫນ້າລູກ ເພາະເຂົາຈະໄປຢູ່ກັບລູກເອງ ເຂົາຈະໄປລ້ຽງລູກໃຫ້ກັບເຈົ້າເອງ ຂໍໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ດີ ຄິດເຖິງເຂົາກັບລູກດ້ວຍ ເຈົ້າວັນນັ້ນຈາກໄປ ເຈມຈະມີຄອບຄົວໃໝ່ ໃຫ້ເລືອກຄົນດີໆ ໃນຊີວິດນີ້ຕອ້ງກ້າວຕໍ່ໄປ ຫວັງວ່າຊາດຫນ້າເຮົາຈະໄດ້ພົບກັນອີກ

.

ຢູ່ກັນພ້ອມໜ້າພອ້ມຕາ ພໍ່ແມ່ລູກຂອ້ຍ ບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ເຈົ້າ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຝາກແມ່ ໂອນລົດໃຫ້ເຈົ້າແລ້ວ ຂໍຂອບຄຸນທີ່ອົດທົນກັບເຂົາມານານ ແສນນານນະທີ່ຮັກ ເຂົາຮັກເຈມ ນະ ສູ້ໆ ຢ່າງນອ້ຍ ຂອ້ຍກໍ່ໄດ້ລາເຈົ້າແລ້ວເລີກຫລິ້ນການພະນັນບານ ມັນມີແຕ່ໝົດກັບໝົດ ຕັ້ງໃຈທຳມາຫາກິນ ຢ່າງດຽວ ຕັ້ງໃຈຜ່ອນບ້ານ ບໍ່ໄດ້ຢາກຈາກໄປ ແຕ່ມັນຫ້າມກັນບໍ່ໄດ້ອີ່ຫລີ່ຖ້າແຕ່ງງານໃຫມ່

ເອົາຮູບແຕ່ງງານມາໃວ້ກັບແມ່ ຂອ້ຍ ຜູ່ຍິງຄົນນັ້ນ ເຂົາທົນເຫັນພາບນັ້ນບໍ່ໃດ້ຫລອກ ລ້ຽງ ມີຕັງດີດ້ວຍ ຢ່າໃຫ້ກິນຫລາຍ ອາບນ້ຳດ້ວຍ ຮ່າງກາຍກຈະບໍ່ເຫມັນ ແລະບອກມັນວ່າ ຂອ້ຍຄິດເຖິງມັນ ຮັກມັນ ເລີກສູບຢາ ເພາະປອດມັນຈະພັງຝາກມາດູແລ ແມ່ ຂອ້ຍແນ່ ຊ່ວງທຳອິດແມ່ ຄົງເຮັດໃຈບໍ່ໃດ້ ແລະເຈົ້າເອງ ກໍ່ເຊັ່ນກັນ ມາດູແລ ແມ່ໃຫ້ກິນຢາແມ່ຂອ້ຍ ເປັນຫ່ວງເຈົ້າ ຝາກດູແລແມ່ ຂອ້ຍ ແນ່

.

ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ປະເທດໄທ

ຂ່າວທົ່ວໄປ