ອົດກ່ອນເດີ່ອ້າຍນ້ອງເຮົາກັກໂຕກ່ອນສາຊ່ວງນີ້ຮ່ວມມືກັນກ່ອນ

ອົດກ່ອນເດີ່ອ້າຍນ້ອງເຮົາກັກໂຕກ່ອນສາຊ່ວງນີ້ຮ່ວມມືກັນກ່ອນ

ອົດກ່ອນເດີ່ອ້າຍນ້ອງເຮົາກັກໂຕກ່ອນສາຊ່ວງນີ້ຮ່ວມມືກັນກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນຫຍັງດອກເສຍດາຍໄກ່ ໂຕລະຫຼາຍແສນເຕີບຮາຮາຮາ

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ