ນາງແບບສາວທີ່ມີສີຜິວດຳເຂັ້ມທີ່ສຸດໃນໂລກ

ນາງແບບສາວທີ່ມີສີຜິວດຳເຂັ້ມທີ່ສຸດໃນໂລກ

ທ່າມກາງກະແສຮຽກຮ້ອງຄວາມເທົ່າທຽມໃນເລື່ອງຂອງເຊື້ອຊາດແລະສີຜິວ ປາກົດນາງແບບສາວຜູ້ນີ້ທີ່ຂໍອອກມາປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິດ້ານລົບທັງຫລາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນທີ່ສຸດ

ໄນຍາຄິມ ແກທເວຄ ນາງແບບສາວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສີຜິວທີ່ດຳເຂັ້ມທີ່ສຸດໃນໂລກ ຈົນທາງກິນເນສບຸ໊ກຕ້ອງບັນທຶກສະຖິຕິກັນເລີຍ ແລະ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງລາວຍິ່ງໂດ່ງດັງຂະຈອນໄກໄປທົ່ວຢ່າງໄວວາ ໄນຍາຄິມ ປັດຈຸບັນອາຍຸ 27 ປີ ເປັນຊາວອາເມລິກາເຊື້ອສາຍຊູດານໃຕ້ ເກິດທີ່ເມືອງແກມເບລາ ເອທິໂອເປຍ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນແວດວົງນາງແບບ ແລະ ເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ວົງການນາງແບບຕ້ອງສະເທືອນກັບການມາເຖິງຂອງລາວ

ແລະ ດ້ວຍຄວາມທີ່ລາວມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຂະຫນາດນີ້ ລາວໄດ້ເປິດໃຈວ່າລາວບໍ່ເຄີຍຫນີພົ້ນເລື່ອງການຍຽດສີຜິວຄືຢ່າງທີ່ຊາວຜິວສີຫລາຍຄົນຕ້ອງເຄີຍຜະເຊິນຢ່າງນ້ອຍເທື່ອຫນຶ່ງ ແຕ່ລາວພະຍາຍາມເບິ່ງເລື່ອງນີ້ໃຫ້ເປັນບວກເຂົ້າໄວ້ ແລະ ຕອບກັບໄປຢ່າງເຈັບໆສະເຫມີ ໄນຍາຄິມ ເຄີຍເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າຄັ້ງຫນຶ່ງລາວເຄີຍນັ່ງອູເບີ້ຣ໌ໄປທີ່ໃດສັກແຫ່ງ ແລະຢູ່ໆ ຄົນຂັບລົດກໍ່ເອີຍປາກຖາມລາວວ່າ ຖ້າມີຄົນໃຫ້ເງິນສັກ 10 000 ຫລຽນ (ປະມານ 300,000 ບາດ) ໃຫ້ໄປກັດສີຜິວໃຫ້ຂາວຂຶ້ນ ລາວຈະຍອມເຮັດບໍ?

ແທນທີ່ຈະໃຈຮ້າຍເປັນຟືນໄຟ ໄນຍາຄິມກັບຫົວຂື້ນສຽງດັງແລະຕອບກັບໄປວ່າບໍ່ມີທາງ ເປັນຫຍັງລາວຕ້ອງຢາກຈະກັດສີຜິວຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະທານມາໃຫ້ລາວແບບນີ້ ເຮັດເອົາຄົນຂັບອຶ້ງກັບຄຳຕອບລາວຫຼາຍ ເລື່ອງລາວຄວາມສະຕຣອງຂອງລາວໄດ້ຈຸດປະກາຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຊາວຜິວສີແລະຜິວຂາວເລີ່ມຫັນມາເບິ່ງປະເດັນລະອຽດອ່ອນນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຮ່ວມຫຼົນນະລົງເລິກການຍຽດສີຜິວຊຶ່ງເປັນການຫຼຸດທອນຄວາມເປັນມະນຸດກັບພວກເຂົາໄປທົ່ວໂລກ…

ຂ່າວທົ່ວໄປ