ຮອດລາວແລ້ວ ເຮືອບິນ ນຳສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ສ ອາເມລິກາ

ຮອດລາວແລ້ວ ເຮືອບິນ ນຳສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ສ ອາເມລິກາ

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຍາວຂອງການເປັນ ຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສຸຂະພາບ ລວມໄປເຖິງການຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ວິ ໃນປັດຈະບັນ ຢູ່ ສປປ ລາວຂອບໃຈເດີ່ ມິດຕະພາບທີ່ດີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້

.

.

.

.

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ