ຮ່ອງນໍ້າ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸນໃສສະອາດ ຈົນກາຍເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງປາຄໍາ

ຮ່ອງນໍ້າ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸນໃສສະອາດ ຈົນກາຍເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງປາຄໍາ

ຢູ່ຫຼາຍໆເມືອງໃຫຍ່ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ ອາດເປັນສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ສັງເກດເຫັນ ສິ່ງມີຊິວິດໃຫຍ່ ອາໃສຢູ່, ແຕ່ຢູ່ເມືອງ Shimmabara ຢູ່ເກາະຄິວຊູ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ,ຮ່ອງນໍ້າ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ ແມ່ນໃສ ສະອາດ ຈົນກາຍເປັນບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງ ປາຄໍາ

ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານອ່ານ ບໍ່ຜິດ ! ເນື່ອງຈາກເມືອງນີ້ ເປັນເຂດພູເຂົາໄຟເກົ່າ ແລະ ຍັງເຄີຍເກີດ ສຸນາມິ ໃນປີ 1792, ຂ້າຊີວິດປະຊາກອນໄປ 15,000 ຄົນ, ແຕ່ແຫຼ່ງນໍ້າແຫ່ງນີ້ ພັດມີ ນໍ້າອອກບໍ່ ທີ່ມີຄວາມສະອາດ ໃສເປັນພິເສດ ແລະ ໄຫຼຜ່ານຄູຄອງ ຂອງເມືອງນີ້

ຕົກມາປີ 1978, ຜູ້ປົກຄອງເມືອງ ຕັດສິນໃຈ ປ່ອຍປາຄໍາ ໃສ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ດັ່ງກ່າວ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ. ປາຄໍາ ເປັນປາ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນນໍ້າສະອາດ ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເປັນໂຕຊີ້ວັດ ທີ່ດີເລີດ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ຂອງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ຢູ່ເມືອງນີ້

ປະຈຸບັນ ສະຖານທີ່ນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສໍາຄັນ ຂອງເມືອງ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ