ດ່ວນໆ ຈັບໄດ້ຊາວຈີນ 4 ຄົນ ລັກລອບເຂົ້າລາວ

ດ່ວນໆ ຈັບໄດ້ຊາວຈີນ 4 ຄົນ ລັກລອບເຂົ້າລາວ

ວັນທີ່ 13 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ອ້າຍນ້ອງທະຫານຊາຍແດນ122 ໄດ້ສະກັດຈັບຄົນຈີນ

ເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດຫມາຍຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ມຽນມາແຕ່ສຸດທ້າຍກະໄປບໍ່ຫຼອດ

ຖືກອ້າຍນ້ອງທະຫານຊາຍແດນ 122 ສະກັດຈັບໄດ້

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ