ຂໍອະນຸຍາດກຸ່ມ ຄືວ່າແມ່ນີ້ຖືພາໄດ້ 8 ເດືອນແລ້ວ ແຕ່ຄອບຄົວບໍ່ສາມາດລ້ຽງລູກໄດ້ ໃຜຢາກລ້ຽງຕິດຕໍ່ໄດ້ເດີ

ຂໍອະນຸຍາດກຸ່ມ ຄືວ່າແມ່ນີ້ຖືພາໄດ້ 8 ເດືອນແລ້ວ ແຕ່ຄອບຄົວບໍ່ສາມາດລ້ຽງລູກໄດ້ ໃຜຢາກລ້ຽງຕິດຕໍ່ໄດ້ເດີ

ຂໍອະນຸຍາດກຸ່ມ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານໃຫ້ຈົບແດ່ເດີ້ ຄືວ່າແມ່ນີ້ຖືພາໄດ້ 8 ເດືອນແລ້ລ

ຢາກມີຄົນຢາກໄດ້ລູກໄປລ້ຽງບໍ່ເພາະວ່າທາງແມ່ນີ້ບໍ່ມີເງີນສິລ້ຽງບໍ່ມີເງີນໄປຮອດໂຮງຫມໍສິ

ເກີດລູກຍັງບໍ່ມີທາງຄອບຄົວມີຖານະບໍ່ດີປານໃດເລີຍບໍ່ຮູ້ສິເຮັດແນວໃດ

ຖ້າໃຜສົນໃຈຢາກໄດ້ລູກໄປລ້ຽງ ທັກຫາໄດ້ທີ່ເບີ 77654081 ເບີໂທແລະແອັບ ຂໍຄວາມກະລຸນາແດ່ເດີ້

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ