ແຕກທຸກງວດ ຄົນຊິລວຍຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ໄວ້ລຸ້ນຊຸມເລກພຽງ 4 ພັນກີບ ຖືກເລກ 400,000,000 ກີບ

ແຕກທຸກງວດ ຄົນຊິລວຍຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ໄວ້ລຸ້ນຊຸມເລກພຽງ 4 ພັນກີບ ຖືກເລກ 400,000,000 ກີບ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີ ທ ເກົ່າຄັ່ງ ແຊ່ຈ່າວ ບ້ານປົ່ງຫວ້ານ ເມືອງຫລວງພະບາງເລີຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ຖືກຫວຍ6 ໂຕ 1,000 ກີບ ມູນຄ່າ 400,000,000 ກີບ

ງວດວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021

ອິດສາເດ ງວດໜ້າໃຫ້ເປັນທ່ານເດີ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ