ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.097 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມ +3 ຄົນ 19/11/2021

ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.097 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມ +3 ຄົນ 19/11/2021

ສປປ ລາວ  ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນສຸກ ທີ 19/11/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງເຖິງ 1.097 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມ +3 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຄະນະສະເພາະກິດ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ