ອຸທາຫອນໃນການຮົ່ມມຢາໃນຊ່ວງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວນເລືອກວິທີທີ່ປອດໄພແລະໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີທີ່ສຸດ

ອຸທາຫອນໃນການຮົ່ມມຢາໃນຊ່ວງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວນເລືອກວິທີທີ່ປອດໄພແລະໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີທີ່ສຸດ

ອຸທາຫອນໃນການຮົ່ມມຢາໃນຊ່ວງພະຍາດຄວນເລືອກວິທີທີ່ປອດໄພແລະໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີທີ່ສຸດໂດຍສະເພາະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟ້າກັບເດັກນ້ອຍ.

ຖ້າບໍ່ເກີດກັບໂຕກໍ່ຄົງສິບໍ່ເຂົ້າໃຈແລະບໍ່ຮູ້ຢ້ານ ຫມໍ້ໂຮມຢາລະເບີດເຮັດໃຫ້ຜີວຫນັງນ້ອງຊາຍພອງທັງໂຕ ພະຍາດກະຢ້ານ ຢາກະຢາກໂຮມ ປານໃດມັນສິເຊົາພະຍາດຜີບ້ານນິ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ