ຂ່າວດີ ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ ກິນຢາ 3 ຢ່າງນີ້ ດີປານປິດຖີ້ມ

ຂ່າວດີ ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ ກິນຢາ 3 ຢ່າງນີ້ ດີປານປິດຖີ້ມ

ນີ້ເດີຢາປີ່ນປົວ ພະຍາດໂຄວິດ ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ

ກິນຢາສາມຢ່າງນີ້ດີປານປິດຖີ້ມ ບໍ່ເກີນສາມມື້ ກິນຢ່າງລະເມດ

ສາມເວລາຕໍ່ມື້ຈົບເລີຍ.

ນີ້ເດີຢາປີ່ນປົວ ພະຍາດໂຄວິດ ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ ກິນຢາສາມຢ່າງນີ້ດີປານປິດຖີ້ມ ບໍ່ເກີນສາມມື້ ກິນຢ່າງລະເມດ ສາມເວລາຕໍ່ມື້ຈົບເລີຍ

ຂ່າວທົ່ວໄປ