ແຈ້ງເຕືອນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ ຖືກຕວົະໂອນເງິນ 5 000 000 ກີບ ວ່າຈະບອກເລກ 6 ໂຕ

ແຈ້ງເຕືອນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ ຖືກຕວົະໂອນເງິນ 5 000 000 ກີບ ວ່າຈະບອກເລກ 6 ໂຕ

ຍອມສະໄໝນີ້ຍັງມີຈຳພວກຄົນທີ່ຈ້າໂງແບບນີ້ເຫັນຂ່າວວ່າຊີບອກເລກໃຫ້ຖື່ກກະເຊື່ອໂອນເງີນໄດ້ຢາກໄດ້ 400.800ລ້ານ

ຖ້າມັນເກັ່ງຊຳນັ້ນມັນຊີມາເອົາເງີນ 8 ລ້ານເຈົ້າບໍ່ມັນກະຊີ ເອົາ 800ລ້ານຫັນຕີຄວບຄົວມັນກະຊີຮ່າງລວຍຕາຍຕີ ເຕື່ອບທຸກຄົນເດີຢາຫຼົງເຊື່ອໃຜ

ບິນການໂອນ

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ