ດ່ວນໆ ເຫດ! ຄາດຕະກໍາ ( ຂ້າ ) ນາຍບ້ານ ແລ້ວຈູດເຜົາຄາລົດ ກັບມາເຮືອນ ຍິງ ໂຕເອງ ແລະ ຈູດໂຕເອງຄາເຮືອນເຈົ້າຂອງ

ດ່ວນໆ ເຫດ! ຄາດຕະກໍາ ( ຂ້າ ) ນາຍບ້ານ ແລ້ວຈູດເຜົາຄາລົດ ກັບມາເຮືອນ ຍິງ ໂຕເອງ ແລະ ຈູດໂຕເອງຄາເຮືອນເຈົ້າຂອງ

ເຫດ!ຄາດຕະກໍາ( ຂ້າ ) ນາຍບ້ານ ແລ້ວ ຈູດເຜົາຄາລົດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ

ກັບມາເຮືອນ ຍິງ ໂຕເອງ ແລະ ຈູດໂຕເອງຄາເຮືອນເຈົ້າຂອງ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນມີປາກສຽງແລ້ວ ຜິ ດ ກັບນາຍບ້ານ.

ເຫດເກີດຢູ່ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ຂໍ້ມູນ: ຈາກເເຟນເພຈ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ