ແຈ້ງການ ແຂວງຫົວພັນ ສືບຕໍ່ລັອກດາວ ແຕ່ວັນທີ່ 4-17 ທັນວາ 2021

ແຈ້ງການ ແຂວງຫົວພັນ ສືບຕໍ່ລັອກດາວ ແຕ່ວັນທີ່ 4-17 ທັນວາ 2021

ແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 373/ຈຂ.ຫພ ລົງວັນທີ 3 ທັນວາ 2021

ເລື່ອງ: ການສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ

ມີຜົນນຳໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6:00′ ຂອງວັນທີ 4 ເຖິງ ເວລາ 24:00′ ຂອງວັນທີ 17 ທັນວາ 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ